Ads 468x60px

Featured Posts

Comprensió Lectora

Vols aprendre comprensió lectora? Llegeix, compren i valora els textos presentats.

Gramàtica

Vols aprendre gramàtica? Identifica i comprèn categories i elements gramaticals bàsics.

Lectoescriptura

Vols aprendre lectoescriptura? Aprèn a llegir i a escriure.

Ortografia

Vols aprendre ortografia? Respecta i valora les normes ortogràfiques

Vocabulari

Vols aprendre vocabulari? Adquireix i utilitza el vocabulari adequat

El nom: gènere i nombre (Femení Singular)

http://www.smsofiavalencia.es/rdi/cuarto/llengua/datos/rdi/U07/06.htm

El nom: gènere i nombre (Femení Plural)


El nom: gènere i nombre (Masculí Plural)


El nom: gènere i nombre (Masculí Singular)


El nom: gènere i nombre


Gènere i Nombre dels Substantius

http://www.cervantesmonover.es/lim/4/genereinombresus/generenombresus.html

El gènere del nom

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_3_PA/Tabalet3_u04_pag44_3.swf

Gènere dels substantius

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p019_act4/index.html

Gènere dels substantius


Gènere i nombre dels substantius

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p019_teoriab/index.html


Nombre dels substantius

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_6_PA/Tabalet6_p043_teoria/index.html

Gènere i Nombre dels substantius

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_6_PA/Tabalet6_p043_teoriab/index.html